PERTANDINGAN MEREKA CIPTA LOGO 2022

RM0.00

Registration available!

  • BUTIRAN PESERTA

    PENGAKUAN PESERTA

    Adalah saya dengab ini memperakui bahawa penyertaan saya ini adalah asli dan tidak pernah dihantar ke mana-mana pertandingan seumpamanya sebelum ini.

    Saya juga faham bahawa penyertaan saya akan dibatalkan secara serta-merta jika saya melanggar peraturan pertandingan ini. Saya juga bersetuju bahawa jika terpilih, rekaan saya ini akan menjadi milik Dewan Bandaraya Kuching Utara sepenuhnya dan saya tiada hak ke atasnya selepas ini.

Category: